Есеп және аудит

Есеп және аудит - 4110100

Біліктілік 

  • 3W04110101 Бухгалтер-кассир
  • 4S04110102 Бухгалтер

Оқыту мерзімі

2 жыл 10 ай 9-сыныптан кейін

1 жыл 10 ай 11-сыныптан кейін