Дуалдық жүйе

Дуалдық жүйе

Кәсіптік білім берудің әлемдік тәжірибесінде қос бағытты білім беру - дуалдық жүйесі колледжіде 2008-2009 оқу жылынан бастап енгізілді. Дуальдық жүйе, өз мәнінде, білім беру мекемесі мен өндірісте қатар білім алуды білдіреді. 2009-2010 оқу жылында 76 оқушы, 2010-2011 оқу жылында 69 оқушы дуальды технология бойынша оқып, қала, аудандарымызда түрлі мекемелері мен өндірістеріне қызметке орналасты. Ал биылғы 2011-2012 оқу жылында 32 оқушыға дуальды технология бойынша оқуға рұқсат берілді, себебі олар да өз мамандықтары бойынша еңбек етеді. Дуальды жүйе бойынша оқыту түріне өткен оқушы білім бағдарламасын өз бетімен меңгереді, сонымен қатар жеке белгіленген кесте бойынша сабаққа қатысып, пән оқытушыларынан (бақылау жұмыстары, курстық жұмыстар,тест,практика тапсырмалары) тапсырмалар алады және оларды белгіленген мерзімде тапсырады. Жұмыс жасайтын оқушының жұмыс орнында қызметтік міндетін орындау деңгейін байқау үшін әрбір оқушының жұмыс орнынан анықтама, мінездеме және еңбек кітапшасы немесе еңбек келісім шартының көшірмесі талап етіледі.

Бұл жүйенің артықшылығы:

  1. Дуалдық жүйе оқытудың дәстүрлі түрлері мен әдістерінің негізгі кемшілігін –теория мен тәжірибенің арасындағы алшақтықты жояды;
  2. Дуалдық жүйенің механизмінде маманның жеке тұлғасына әсер ету, болашақ маманның жаңа психологиясын қалыптастыру негізденген;
  3. оқушыларда білім алу мен дағдыға ие болуға үлкен мотивация туады, себебі олар білім сапасының жұмыс орнында қызметтік міндеттерін орындауына тікелей байланыстылығын сезінеді;
  4. Жұмыс берушімен тығыз байланыста жұмыс жасаушы оқу орны болашақ мамандарға қойылатын талаптарды ескеріп отырады;
  5. Жұмыс берушілер өздеріне мамандарды қамтамасыз ету мәселесін шешеді.

Дуальды технология бойынша оқитын оқушылардың үлгерім көрсеткіштері:

2008-2009 оқу жылы бойынша үлгерімі -100, білім сапасы-67 , орта балы-3,6
2009-2010 оқу жылы бойынша үлгерімі -100, білім сапасы-70 , орта балы-3,7
2010-2011 оқу жылы бойынша үлгерімі -100, білім сапасы-71 , орта балы-3,8